Nema financijske discipline bez zakonske obveze izvještavanja o rokovima plaćanja


Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza i slični zakoni koji uređuju rokove izvršenja obveza za plaćanje bit će mrtvo slovo na papiru sve do trenutka dok se i državnoj riznici, i poduzećima u državnom vlasništvu, ali i realnom sektoru ne nametne obveza javnog izvještavanja o ročnostima obveza i ročnostima potraživanja. Činjenica jest da se hrvatsko […]

Continue reading